NEDERLAND OP GLASVEZEL

In 2019 is de aanleg van glasvezel in Nederland in een stroomversnelling gekomen. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd zijn de gevolgen van marktwerking duidelijk zichtbaar, ten goede én ten kwade. Waar we in 2018 nog constateerden dat veel nieuwe investeringen en plannen voor de aanleg van glasvezel werden aangekondigd, kan in 2019 worden gesteld dat die uitrol in volle vaart plaatsvindt. De concurrentie op netwerkniveau is door een aantal partijen in alle hevigheid aangegaan. Zo hevig zelfs, dat de toezichthouder pleit voor nieuwe instrumenten voor gemeenten om de scherpe randen van deze concurrentie bij te vijlen.

De overvloedige concurrentiestrijd is wat de FCA betreft onnodig en kan samenwerking in de weg staan. Dat is jammer, want samenwerking is nodig om de glasvezel-uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Als glasvezelsector moeten we gezamenlijk met oplossingen komen om de capaciteit van het ‘Nederlandse internet’ ook in de toekomst veilig te stellen. Maar dat kan alleen als we om tafel zitten met elkaar. 

De Fiber Vakdag is bedoeld om alle betrokkenen, op welke manier dat ook is, bij elkaar te brengen om van elkaar te leren. Alleen door kennis met elkaar uit te wisselen, met elkaar te praten en te zien wat er mogelijk is, kunnen we nieuwe stappen zetten en de samenwerking bevorderen. Graag zie ik u tijdens de Fiber Vakdag Online Editie van 2020.

Andrew van der Haar

Fiber Carrier Association