DOWNLOAD RAPPORT
NEDERLAND OP GLASVEZEL
VAN FCA

Alle partijen die betrokken zijn bij de uitrol van glasvezel worden geconfronteerd met hetzelfde probleem: de wil is er, maar er zijn veel obstakels die overwonnen moeten worden. Lokale initiatieven stranden op vraagbundeling, gemeenten worden geconfronteerd met vraagstukken die nieuw voor hen zijn en carriers en toeleveranciers hebben te maken met afbreukrisico’s die ze liever vermijden.

Dat kan en moet beter. Er is geen twijfel over dat glasvezel de enige manier is om de connectiviteit in Nederland toekomstbestendig te maken. Bredere uitrol, met name in de zogenaamde niet-kern of buitengebieden, is dan ook noodzakelijk. Met het rapport Nederland op Glasvezel heeft de Fiber Carrier Association (FCA) in 2017 een aanzet gedaan om in kaart te brengen waar knelpunten zitten, en hoe deze moeten worden aangepakt. Met resultaat, want de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer werd door de Tweede Kamer op basis van dit rapport verzocht om uit te leggen hoe het kabinet over deze kwestie denkt.

De Fiber Vakdag is bedoeld om alle betrokkenen, op welke manier dat ook is, bij elkaar te brengen om van elkaar te leren. Alleen door kennis met elkaar uit te wisselen, met elkaar te praten en te zien wat er mogelijk is, kunnen we nieuwe stappen zetten. En het proces van de aanleg van glasvezel stroomlijnen. Ik nodig u uit om in aanloop naar de Fiber Vakdag ons rapport door te nemen, zodat we op 19 juni verder met elkaar in gesprek kunnen gaan en kunnen werken aan Nederland op glasvezel.

Andrew van der Haar

Fiber Carrier Association