SNELLE, BETROUWBARE GLASVEZELVERBINDINGEN
NOODZAKELIJK OM
DIGITALE ECONOMIE TE ONDERSTEUNEN

Nederland loopt voorop in het aanbieden van glasvezel infrastructuur. Landelijk, regionaal en lokaal ontstaan mooie initiatieven maar er heerst ook onduidelijkheid. De rijksoverheid pleit bijvoorbeeld voor goede digitale verbindingen voor iedere burger maar geeft niet altijd subsidies vrij om die in de vorm van glasvezel te realiseren. En lokale overheden hanteren afwijkende procedures voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of breekverboden tijdens fiber projecten.Tegelijkertijd worden veel verschillende trajecten opgestart en het wiel opnieuw uitgevonden, omdat kennis van wet- en regelgeving of over de aanleg gefragmenteerd is. Het gevolg: verminderde samenwerking, onduidelijkheid voor stakeholders en het ontbreken van neutrale informatie voor het bedrijfsleven of burgers.

FIBER VAKDAG: GLASVEZEL VOOR IEDER BEDRIJF EN HUISHOUDEN

De Fiber Vakdag is in het leven geroepen om lokale en regionale initiatieven, lokale overheden, en toeleveranciers samen te brengen. In 1 dag praten wij u bij over de lessen van afgeronde projecten, leert u over de werkwijze van lopende projecten, geven we voorlichting over wet- en regelgeving en maakt u kennis met toeleveranciers op de beursvloer.

OVER FIBER CARRIER ASSOCIATION

Brancheorganisatie Fiber Carrier Association (FCA) biedt carriers de helpende hand en adviseert hen op basis van kennis en trends uit binnen- en buitenland. FCA is in gesprek met alle onderdelen van de keten. Daarmee fungeert het als katalysator richting de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle andere gelieerde partijen.

Fiber Carrier Association