FIBER VAKDAG - 18 JUNI - 2019
DE PLEK WAAR U DE MASTERMINDS
VAN ONZE SECTOR ONTMOET

DE SPREKERS VAN 2018

RENE DE HEER
GEMEENTE ZWOLLE

REGIONALE INITIATIEVEN
René de Heer is wethouder economie, vastgoed, toerisme en evenementen in de gemeente Zwolle. Tijdens de Fiber Vakdag presenteert hij een aantal lopende initiaiteven uit de regio. Waar staan zij nu, wat moet er nog gebeuren, hoe verloopt de samenwerking tussen project en gemeente en wat kunt u van deze innovatieve projecten leren?

MARIEKE FIJNVANDRAAT
PwC

REALISATIE VAN SMART CITY INFRASTRUCTUREN VIA INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING
De slimme stad is eigenlijk “de digitale transformatie van een stedelijk ecosysteem om te voldoen aan ecologische, financiële en sociale resultaten”. Nieuwe oplossingen zoals slimme mobiliteit, slimme huizen, nieuwe energiesystemen, sensornetwerken

lees meer

enzovoort delen allemaal hetzelfde fundament in de infrastructuur. Geïntegreerde oplossingen en bedrijfsmodellen in de ontwerp- en exploitatiefase zijn noodzakelijk om schaalbaarheid van oplossingen te realiseren en duplicatie van infrastructuur te voorkomen. Dit vraagt om een transformatie van de huidige manier van werken… Hoe die transformatie er uit moet zien legt Marieke uit tijdens de Fiber Vakdag.

ROBERT BARKER
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DIGITALE CONNECTIVITEIT
In de presentatie zal worden ingegaan op de ontwikkelingen die het ministerie ziet op het gebied van digitale connectiviteit en welke beleidsopties hier kunnen worden overwogen. Er zal onder andere worden ingegaan op issues rond investeringen, lokaal beleid en innovatie.

ROEL DE BREE
NIBC

FINANCIERING VAN GLASVEZELPROJECTEN
Het aanleggen van glasvezelnetwerken vereist significante investeringen. Roel de Bree en Timo Buijs gaan in op de commerciële financiering van glasvezel-projecten en zullen daarbij de belangrijkste elementen bespreken. De financiering van glasvezelnetwerken zal verder worden toegelicht aan de hand van een succesvolle casus.

MICHIEL STELTMAN
DINL

ALLEEN GA JE HARDER, MAAR SAMEN KOM JE VERDER
Directeur Michiel Steltman geeft een inzicht in de Haagse ontwikkelingen die de bedrijven in onze digitale online sector raken. Wat houdt politiek en bestuur bezig? Wie zijn de spelers, en hoe beïnvloeden ze de Haagse agenda’s? Hoe kunnen we als sector het verschil maken voor onszelf en voor de samenleving?

DEBAT
O.A. BZK

TOEKOMST VAN FIBER IN NEDERLAND
Een bijzonder panel met o.a. Martin Leuvenink van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Feyo Sickinghe van Groep Graafrechten en Lex Wils van Eurofiber gaat met elkaar in gesprek over de toekomst van fiber. O.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken schuift aan. Wij vragen hen het hemd van het lijf over ruimtelijke economische

lees meer

ontwikkeling strategieplannen en wat er moet gebeuren om binnen nu en 2 jaar ook alle buitengebieden aan te laten sluiten. Stelt u uw vraag ook?

JURGEN VAN DE KEMENADE
NxtVn Cloud B.V.

INTERNATIONAL CONNECTIVITY POST BREXIT
De positie van Nederland als digitaal knooppunt van Europa en naar de rest van de wereld is sterk afhankelijk van zeekabels van en naar o.a. de V.S. Er landen veel van dit soort kabels in Nederland, wat mede een reden is voor de grote techreuzen om zich in Nederland te vestigen. De meeste zeekabels zijn inmiddels verouderd, en

lees meer

momenteel zijn en nauwelijks plannen om deze te vervangen of nieuwe aan te leggen. Dat gaat vervelende gevolgen hebben. Recent nog hebben twee Amerikaanse partijen een zeekabel naar Spanje gerealiseerd, en niet naar Nederland, omdat er hier geen draagvlak voor was.

LEX WILS
EUROFIBER

DAT KAN SLIMMER
Er is sprake van overlap in glasvezelnetwerken in bepaalde gebieden. Tegelijkertijd kent Nederland ook een aantal regio’s buiten de Randstad waar gebrek is aan glasvezelnetwerken. Er zijn voorbeelden van drie glasvezelnetwerken op één industrieterrein terwijl er een gebrek aan netwerken is in heel veel andere gebieden. Er is een maatschappelijk belang

lees meer

(welke steeds vaker wordt gehoord) dat door slimmere uitrol maximale dekking wordt gerealiseerd. In de praktijk zien we dat voor de aanleg van een netwerk voortdurend het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dit heeft tot gevolg dat niet ieder netwerk volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden is aangelegd. Dat geeft weer problemen bij het overeenkomen van een Service Level Agreement (SLA) voor het onderhoud van het netwerk. Lex pleit in sessie voor een slimmere aanpak.

JAN VINKHUYZEN
SPIE NEDERLAND BV

VAN KOSTENEFFECTIEVE AANLEG NAAR EFFICIENT BEHEER
De aanleg van glasvezelnetwerken verplaatst zich steeds vaker naar de buitengebieden waar kosteneffectieve aanleg en efficiënt beheer een nog prominentere rol spelen. Jan geeft u de stand van zaken in de hedendaagse uitrol en netwerkbeheer aspecten

MARC VAN DE PUTTE
ARCADIZ

PRAKTISCHE TOOLKIT OM VEILIG IN DE CLOUD TE KOMEN
Marc laat u een hands-on toolkit zien om veilig naar de cloud te komen, gebaseerd op de experite van Arcadiz in optisch netwerken. Bij migratie naar de cloud is connectiviteit met de cloud een essentiële sleutel tot succes. In deze sessie worden de gevolgen van redundantie, latentie, doorvoer en beveiliging besproken, evenals de instrumenten om de bijbehorende risico’s te beperken.

TEIMEN DE JONG
MCH

INZICHT DOOR OVERZICHT
Netwerken vragen om forse investeringen, zowel in  eerste aanleg als onderhoud. Optimaal gebruik en planning van deze kostbare infrastructuur is van het grootste belang. Dit vraagt om een volledig overzicht van het netwerk en de geleverde diensten. De beste service aan de klant en een efficiënte inzet van resources vormen de basis voor een duurzame bedrijfsvoering.

JOB WITTEMAN
NxtVn Cloud B.V.

DEBAT: NATIONAAL VS INTERNATIONAAL
Job Witteman is een ervaren bestuurslid met veel ervaring in de internetsector. Hij verdiende zijn sporen in de vakgebieden netwerkarchitectuur, managed services, ondernemerschap en business development.

STIJN GROVE
DDA

DEBAT: NATIONAAL VS INTERNATIONAAL
Stijn begeeft zich dagelijks in het hart van de Nederlandse digitale economie. Als directeur van de Dutch Data Center Association vertegenwoordigt hij de grootste commerciële datacenters van Nederland. Tegelijkertijd stimuleert hij buitenlandse partijen om zich in Nederland te vestigen en gebruik te maken van ons stabiele digitale netwerk.

ROBERT VAN TUINEN
GRONINGEN SEAPORTS NV

DEBAT: NATIONAAL VS INTERNATIONAAL
Robert is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de havengebieden Energyport & Dataport.  Met de komst van grootschalige datacenters jaagt het havenbedrijf samen met diverse partners ook de investeringen in glasvezel aan. Waaronder de nieuwe verbinding naar Denemarken via een stroomkabel.

NANNO BUSKER
REFERRAL INSTITUTE

DAGVOORZITTER
Nanno is sinds 1989 werkzaam in de ICT. Hierin heeft hij vele functies bekleed, helpdeskmedewerker, trainer, consultant, management en sales,  De laatste jaren houdt hij zich meer en meer bezig met het trainen en coachen van ondernemers op het gebied van communicatie, teambuilding sales en netwerken. Zijn grootste passie is het verbinden van ondernemers hun netwerk uit te breiden om meer omzet te genereren, maar ook meer kennis te delen.

PARTNERS 2018

BreedbandTilburg
Fiber Carrier Association